اختصاص ماژول در موقعیت ماژول offcanvas که در نوار کناری قابل مشاهده است.

منوی اصلی